1. června 78. NĚKOLIK ÚDAJŮ O PROGRESOROVI LVU ABALKINOVI

1. června 78. NĚKOLIK ÚDAJŮ O PROGRESOROVI LVU ABALKINOVI

Andrej a Sandro na mě čekali a zhrozili se, když jsem jim sdělil, že teď budou podřízeni Klaudiovi. Dokonce se pokusili o odpor, ale jakmile jsem na ně ve svém nepomíjejícím rozrušení zařval, rychle se vytratili, jen na odchodu uraženě brumlali a vrhali na desky nedůvěřivé, znepokojené pohledy. Tyto pohledy ve mně vyvolaly novou, naprosto neočekávanou starost: kde teď budu tuhle obludnou „schránku na dokumenty“ přechovávat?

Sedl jsem si ke stolu, položil desky před sebe a mechanicky jsem sklouzl pohledem na registrátor. Za pouhou čtvrthodinku, kterou jsem strávil u Admirála, mi přišlo sedm hlášení. Přiznáni se, s potěšením jsem převedl veškerou svou služební agendu na Klaudia. Pak jsem se věnoval deskám.

Jak jsem očekával, nebylo v nich nic než papíry. Dvě stě třiasedmdesát očíslovaných lístků různé barvy, různé kvality, různého formátu a různé zachovalosti. Nesetkal jsem se s papírem už dobrých dvacet let, takže první, co mě napadlo, bylo zasunout celou tu hromadu do translačního přístroje, ale samozřejmě jsem se včas vzpamatoval. Když papír, tak papír. Konečně, proč ne?

Všechny lístky byly velice nešikovně, ale pevně sepjaty vtipným kovovým zařízením s magnetickými sponkami, takže jsem si teprve po chvíli všiml docela obyčejného rádiového blanketu zasunutého pod horní svorku. Tento radiogram dostal Admirál dnes, šestnáct minut předtím, než si mě zavolal. Stálo v něm:

01.00 — 13.01 — SLON POUTNÍKOVI

NA NÁŠ DOTAZ O TRISTANOVI Z 01.06. V 07.11 OZNAMUJI: 31.05 V 19.34 DOŠLA INFORMACE VELITELE ZÁKLADNY SARAKŠ-2. CITUJI: ODHALEN GURON (ABALKIN? ŠIFRANT ŠTÁBU FLOTILY „C“ OSTROVNÍ ŘÍŠE). 28.05. TRISTAN (LOFFENFELD? AMBULANTNÍ LÉKAŘ ZÁKLADNY) ODLETĚL NA PRAVIDELNOU LÉKAŘSKOU PROHLÍDKU GURONA. DNES 29.05 V 17.13 SE VRÁTIL NA JEHO ČLUNU NA ZÁKLADNU GURON. PODLE JEHO SLOV BYL TRISTAN ZA NEJASNÝCH OKOLNOSTI DOPADEN A ZABIT KONTRAROZVĚDKOU ŠTÁBU FLOTILY „C“. PŘI POKUSU ZACHRÁNIT TRISTANOVO TĚLO A DOPRAVIT JE NA ZÁKLADNU SE GURON PROZRADIL. ZACHRÁNIT TĚLO SE MU NEPODAŘILO. PŘI PROBÍJENI GURON FYZICKY NEUTRPĚL, ALE JE NA POKRAJI PSYCHICKÉHO VYČERPÁNI. NA SVOU NALÉHAVOU ŽÁDOST ODLÉTÁ NA ZEMI LINKOVÝM SPOJEM 611. KONEC CITÁTU.

INFORMACE: 611 DORAZILA NA ZEMI 30.05. VE 22.321 ABALKIN SE S KOMKONEM NESPOJIL! NA ZEMI NENÍ DO DNEŠNÍHO DNE VE 12.53 REGISTROVÁN. NA ZASTÁVKÁCH LINKY 611 (PANDORA, LÁZNĚ) K TÉMUŽ DATU ROVNĚŽ REGISTROVÁN NENÍ. SLON.

Progresoři. Ano. Přiznám se zcela otevřeně, že nemám progresory rád, ačkoli jsem zřejmě sám byl jedním z prvních progresorů ještě v době, kdy se tohoto označení používalo výhradně v teoretických úvahách. Ostatně musím poznamenat, že ve svém vztahu k progresorům vůbec nejsem originální. Není divu — drtivá většina pozemšťanů zcela organicky není schopna pochopit, že nastávají situace, kdy je kompromis vyloučen. Buď oni mne, nebo já je — a není čas na úvahy, která strana je v právu. Normálnímu pozemšťanovi to zní barbarsky a já takového člověka plně chápu, sám jsem byl přece takový, než jsem se dostal na Sarakš. Velice dobře si vzpomínám, jaké to je, když musíš jakéhokoli nositele rozumu apriorně považovat za bytost sobě morálně rovnou a nesmíš si ani na okamžik připustit otázku, zda je tato bytost horší nebo lepší než ty, i kdyby se její etika a morálka od tvých sebevíc odlišovaly ...

Tady už nestačí teoretická průprava, kondicionované modelování — člověk sám musí projít morálním bahnem, ledacos spatřit na vlastní oči, pořádně se spálit a nashromáždit nejednu desítku nechutných vzpomínek, aby konečně pochopil, nebo dokonce nejen pochopil, nýbrž přímo vpravil do svého světového názoru tuto myšlenku, kdysi velmi běžnou: na světě existují nositelé rozumu, kteří jsou mnohem horší než ty, i kdybys byl jakýkoli... Teprve pak získává člověk schopnost rozlišovat cizí a vlastní, okamžitě se rozhodovat ve spletitých situacích, nachází odvahu nejdřív jednat a pak teprve o svém činu uvažovat.

Podle mne je v tomhle pravá podstata progresora — umění nekompromisně dělit na svoje a cizí. Právě pro toto umění se k nim doma chovají s bázlivým nadšením, s nadšenou bázlivostí a s poněkud štítivou opatrností. S tím se nedá nic dělat. Musíme trpět — my i oni. Protože buď budou existovat progresoři, nebo nemá cenu, aby Země strkala nos do mimozemských záležitostí... Mimochodem, my v Komkonu-2 se progresory zabýváme dost zřídka.

Přečetl jsem si radiogram a pak jsem si ho pozorně pročetl znovu. Ukazuje se, že Admirál se zajímá především o jakéhosi Tristana, alias Loffenfelda. Aby se o tom Tristanovi něco dověděl, neváhal osobně vstát děsně brzy ráno a nežinýroval se vytáhnout z postele našeho Slona, o němž je všem známo, že uléhá teprve za kuropění...

Ještě jedna zvláštnost — řekl bych, že předem věděl, jaká bude odpověď. Stačila mu čtvrthodina, aby se rozhodl zahájit pátrám po Abalkinovi a připravil mi desky s jeho dokumenty. Skoro bych věřil, že už ty desky měl po ruce ...

A co je nejpodivnější: Abalkin je samozřejmě poslední člověk, který viděl alespoň Tristanovu mrtvolu, ale jestliže Admirál potřebuje Abalkina jen jako svědka v případu Tristan, k čemu vlastně bylo ono zlověstné podobenství o jakémsi Poutníkovi a jakémsi holobrádkovi?

Samozřejmě, nějaké verze jsem si vytvořil. Snad dvacet. A mezi nimi jako oslnivý diamant zajiskřila například tato: Gurona-Abalkina získala na svou stranu říšská špionáž, proto zabil Tristana-Loffenfelda a skrývá se na Zemi, protože dostal za úkol proniknout do řad členů světové rady ...

Ještě jednou jsem přečetl radiogram a odložil ho. Dobrá. List č. 1. Abalkin Lev Vjačeslavovič. Kódové číslo tolik a tolik. Genetický kód takový a takový. Narozen 6. října 38. Vzdělám: internátní škola 241, Syktyvkar. Učitel: Sergej Pavlovič Fedosejev. Odbornost: škola progresorů č. 3 (Evropa). Pečovatel: Ernst-Julius Horn. Profesionální záliby: zoopsychologie, divadlo, etnolingvistika. Profesionální předpoklady: zoopsychologie, teoretická xenologie. Činnost: únor—září 58 diplomová praxe, planeta Sarakš, pokus o kontakt s rasou Hlaváků v přirozeném prostředí...

Tady jsem se zarazil. Ale podívejme! Vždyť já se na něho asi pamatuji! Správně, bylo to v osmapadesátém. Přijela jich celá parta — Komov, Rowlingson, Marta... a ten zakaboněný mladý praktikant. Admirál (tehdy se mu říkalo Poutník) mi nařídil všeho nechat a dopravit je přes Modrého Hada do Pevnosti pod zástěrkou, že je to vědecká expedice... Byl to takový kostnatý kluk s křídově bílým obličejem a dlouhými, rovnými černými vlasy, jaké mívají američtí Indiáni. Správně! Všichni (samozřejmě kromě Komova) mu říkali Lvounek-Řvounek, nebo jednoduše Řvounek, pochopitelně ne proto, že by byl ubrečený, ale že měl hlučný, burácivý hlas jako tachorg... Jak je ten svět malý! No dobrá, podíváme se, co s ním bylo dál.

Březen 60—červenec 62, planeta Sarakš, výkonný vedoucí operace Člověk a Hlaváči. Červenec 62—červenec 63, planeta Pandora, výkonný vedoucí operace Hlavák v kosmu. Červen—září 63, planeta Naděje, společně s Hlavákem Štěknem účast na operaci Mrtvý svět. Září 63—srpen 64, planeta Pandora, doškolovací kursy. Srpen 64—listopad 66, planeta Giganda, první pokus o samostatné zapojení — mladší účelní loveckého psince, psovod maršála Nagon-Giga, lovci vévody Alajského (viz list č. 66) ...

Vyhledal jsem list č. 66. Byl to útržek papíru, odkudsi nedbale vyškubnutý, nesoucí dodnes stopy zmuchlanosti. Rozmáchlým písmem na něm bylo napsáno: „Rudi! Pro tvoje uklidnění. Z boží vůle se na Gigandě objevili dva z našich blíženců. Ujišťuji tě — je to naprostá náhoda a prošla bez následků. Nevěříš-li, nahlédni do 07 a 11. Opatření jsem podnikl!“ Složitý nečitelný podpis. Slovo naprostá třikrát podtrženo. Na rubové straně papíru jakýsi tištěný arabský text.

Přistihl jsem se při tom, jak se drbu v zátylku, a vrátil jsem se k listu č. 1.

Listopad 66—září 67, planeta Pandora, doškolovací kursy. Září 67—prosinec 70, planeta Sarakš, zapojení do republiky Chonti jako ilegální uniat, navázání spojení s agenturou Ostrovní říše (první fáze operace Štáb). Prosinec 70, planeta Sarakš, Ostrovní říše — vězeň koncentračního tábora (do března 71 bez spojení), tlumočník velitelství koncentračního tábora, příslušník stavebních útvarů, svobodník pobřežní ochrany, tlumočník na štábu oddílu pobřežní ochrany, překladatel-šifrant admirála 2. ponorkové flotily „C“, šifrant na štábu skupiny flotil „C“. Ošetřující lékaři: 38—53 Jadviga Michajlovna Lekanovová, 53—60 Romulad Krecescu, od r. 60 Kurt Loffenfeld.

Konec. Víc na listu č. l nebylo. Vlastně na rubu byly přes celou stránku široké rozmazané hnědé pruhy, něco na způsob stylizovaného písmena ?. , Inu, Lve Abalkine, Lvounku-Řvounku, teď už o tobě přece jen něco vím. Teď už tě mohu začít hledat. Vím, kdo je tvůj učitel. Vím, kdo je tvůj pečovatel. Znám tvé ošetřující lékaře... Ale co nevím, je to, kdo a k čemu vůbec potřebuje tenhle list č. 1. Kdyby se totiž chtěl někdo dozvědět, kdo to je Lev Abalkin, stačilo by mu zavolat na informace (také jsem skutečné zavolal VCI), udat jméno nebo kódové číslo (vytočil jsem kódové číslo) a za jedna—a—dva—a—tři—a... čtyři sekundy by měl možnost dozvědět se všechno, co je jeden člověk oprávněn vědět o jiném, cizím člověku.

Prosím: Lev Abalkin, a tak dále, kódové číslo, genetický kód, narozen tehdy a tehdy, rodiče (mimochodem, proč v listě č. l nejsou uvedeni rodiče?): Stella Vladimirovna Abalkinová a Vjačeslav Borisovič Cjurupa: internátní škola v Syktyvkaru... učitel... Škola progresorů... pečovatel... Všechno souhlasí. Tak. Progresor, pracuje od r. 60, planeta Sarakš. Hm. To není moc. Jen oficiální údaje. Později se zřejmě neobtěžoval hlásit další osobní data službě VCI... A co je tohle? „Adresa na Zemi: není registrován.“

Učinil jsem další dotaz: „Na jakých adresách bylo na Zemi registrováno kódové číslo to a to?“ Za dvě sekundy přišla odpověď: „Poslední Abalkinova adresa na Zemi — škola progresorů č. 3 (Evropa).“ Taky zajímavý detail. Buď Abalkin v posledních osmnácti letech nebyl ani jednou na Zemi, nebo je to člověk krajně nespolečenský, nikdy se k pobytu nehlásí a nehodlá o sobě poskytovat žádné údaje. Jedno i druhé je samozřejmě možné si představit, ale vypadá to dost nezvykle...

Jak známo, VCI obsahuje jen ty informace, které chce člověk sám o sobě sdělit. A co obsahuje list č. 1? Neshledávám v něm absolutně nic takového, s čím by se měl Abalkin tajit. Všechno je tam vyloženo mnohem podrobněji, ale kvůli takovým podrobnostem by přece nikoho ani nenapadlo používat služeb VCI. Stačí obrátit se na Komkon-1 a tam člověku všechno tohle řeknou. A co nebudou vědět v Komkonu, snadno se zjistí za krátkého pobytu na Pandoře mezi progresory, kteří jsou tam na léčení nebo se jen tak povalují na Diamantové pláži na úpatí písečných dun, nejvyšších v celém obydleném kosmu ...

Dobrá, čert vzal tenhle list č. 1, když na okraj musím poznamenat, že jsem stejně nepochopil, nač vůbec je a navíc tak podrobný... A když už je tak podrobný, proč v něm není ani slovo o rodičích?

Stop. Tohle se mě nejspíš netýká. Ale proč se Abalkin po návratu na Zemi nehlásil v Komkonu? Dá se to vysvětlit — psychické zhroucení. Odpor k vlastní práci. Progresor na pokraji psychického zhroucení se vrací na rodnou planetu, kde nebyl přinejmenším osmnáct let. Kam půjde? Jít k matce v tomto stavu je podle mého nevhodné. Abalkin nevypadá na fňukálka. Přesněji — neměl by vypadat. K učiteli? K pečovateli? To je možné. Dokonce dost pravděpodobné. Vylít si srdce. To znám z vlastní zkušenosti. Ale spíš k učiteli než k pečovateli. Pečovatel je přece v jistém smyslu kolega, a tady jde o odpor k práci... Stop! Tak už dost! Co je to se mnou? Podíval jsem se na hodinky. Dvěma dokumentům jsem věnoval třicet čtyři minuty. A to jsem je zatím ještě nestudoval, jen jsem se s nimi seznamoval.

Donutil jsem se k soustředění a najednou jsem zjistil, že je to špatné. Uvědomil jsem si náhle, že mě vůbec nebaví uvažovat, jak najít Abalkina. Mnohem víc mě lákalo odhalit, proč je tak důležité ho najít. Samozřejmě jsem se okamžitě rozzlobil na Admirála, ačkoli mi elementární logika napovídala, že kdyby mi to nějak pomohlo v pátrání, šéf by mi bezesporu podal všechna potřebná vysvětlení. Ale jestliže mi nevyložil, proč je třeba Abalkina hledat a najít, znamená to, že tohle proč nemá s otázkou jak nic společného.

A tu jsem pochopil další věc. Vlastně nikoli pochopil, ale vycítil. Nebo ještě lépe — vytušil. Celé tyhle objemné desky, všechna ta zažloutlá čmáranice mi nic nepřinese, snad kromě několika dalších jmen a obrovského množství dalších otázek, které ovšem zrovna tak nebudou mít žádný vztah k otázce jak.Добавить комментарий

  • Обязательные поля обозначены *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.